3Dvizualizace

+420 723 504 183

Projekty

CO UMÍME?

NAŠE NEJNOVĚJŠÍ
PROJEKTY

Ostatní
RECENZCE

Řekli o nás:

Obraz vzniklý z čar projektu je převeden jakoby mávnutím kouzelného proutku do skutečné – obrazově realistické podoby srozumitelné všem. Ale aby se čáry staly obrazem, je třeba citu umělce s dokonalou představivostí, obrazotvorností a s vžitím se do představy autora. A tím vynikajícím umělcem - malířem a cizelérem pracujícím dokonale s digitální platformou i s citem pro hmotu, barvy a scenérie bezpochyby Jan Haspra je. Je mi ctí s ním dlouhodobě spolupracovat už jenom proto, že si rozumíme a víme, co oba chceme a stejně vidíme. Spolupráce vždy dopadla výborně. Dokladem je i ocenění za projekt revitalizace zámku v Horoměřicích, který se v současnosti realizuje.
Ing. K. Sehyl
ARCHTECH
S Janem Hasprou spolupracuji už dlouho a pokaždé mě překvapí nějakou novou finesou nebo zlepšením. Nejvíce ale oceňuji přátelský vstřícný přístup i k naprosto atypickým požadavkům. Na jeho vizualizace se vždy těším.
ing. arch. Kryštof Štulc
Atelier ..
S panem Hasprou za sebou máme 9 let úžasné spolupráce. Společně jsme vytvořili nespočet návrhů soukromých a komerčních interiérů. A právě díky kvalitně a přesně zpracovaným 3D vizualizacím, které jsou bezpochyby zásadní pro představu a rozhodování klientů, se nám daří navržené interiéry úspěšně realizovat. Neskutečná trpělivost a vstřícnost, kreativita, profesionální přístup, ochota řešit zdánlivě neřešitelné a vždycky dobrá nálada – to jsou parametry, které se pohromadě potkají jen výjimečně. Proto si vážím toho, že jsem měla štěstí a můžu s panem Hasprou pracovat.
Dana Petrželová
MonPort