3Dvizualizace

+420 723 504 183

Naše služby

O nás

Našim hlavním cílem jsou dokonalé služby našim klientům. Velmi dobře si uvědomujeme, že způsob představení stavebního záměru i s jeho detaily významně rozhoduje o celkovém úspěchu projektu. Těší nás, když můžeme být první, kdo zamýšlenou stavbu, pro oči a fantazii koncového zákazníka, postaví.

3Dvizualizace

Vizualizací se rozumí vytvoření co nejdokonalejší podoby stavby podle projektové dokumentace nebo studie. Vytváříme vizualizace exteriérů i interiérů novostaveb i rekonstrukcí stávajících objektů z pohledu očí chodce, z nadhledu nebo jako zákres do vybrané fotografie. Na přání klienta je možné také vytvořit animaci daného objektu či celého stavebního záměru.

3D vizualizace je jedinečný způsob, jak představit architektonickou vizi veřejnosti či koncovým klientům. Fotorealistické vizualizace jsou v dnešní době standardem a nezbytností pro představení i prosazení investičního nebo stavebního záměru.

Při tvorbě vizualizací vycházíme jak z libovolných formátů CAD systémů, tak z tištěných materiálů. Veškeré podkladové materiály a poskytnuté informace nejsou v žádném případě postoupeny třetím osobám bez souhlasu objednatele.

Dividers on the architectural project
CO UMÍME?

NAŠE NEJNOVĚJŠÍ
PROJEKTY

NAŠI PARTNEŘI

MonPort – design interiérů

BEMETT a.s.  –  přední česká developerská společnost

Ing. Arch. Kryštof Štulc  – architektonická a projekční kancelář

SCHAUFLER-ROSKOVEC s.r.o.  – architektonická a projekční kancelář

Ing. Arch. Dana Moravcová  – architektonický a projekční atelier

TETRAKTYS – projekční kancelář

Atelier PH6 – architektonický a projekční atelier