Vizualizace

Vizualizací se rozumí vytvoření co nejdokonalejší podoby stavby podle projektové dokumentace nebo studie. Vytváříme vizualizace exteriérů i interiérů novostaveb i rekonstrukcí stávajících objektů z pohledu očí chodce, z nadhledu nebo jako zákres do vybrané fotografie. Na přání klienta je možné také vytvořit animaci daného objektu či celého stavebního záměru.

3D vizualizace je jedinečný způsob, jak představit architektonickou vizi veřejnosti či koncovým klientům. Fotorealistické vizualizace jsou v dnešní době standardem a nezbytností pro představení i prosazení investičního nebo stavebního záměru.

Při tvorbě vizualizací vycházíme jak z libovolných formátů CAD systémů, tak z tištěných materiálů. Veškeré podkladové materiály a poskytnuté informace nejsou v žádném případě postoupeny třetím osobám bez souhlasu objednatele.

Všechny námi vytvořené vizualizace a animace vznikly pomocí těchto produktů: BricsCad, 3D Studio Max, Adobe Photoshop, Adobe Premiere Pro